0
0 دیدگاه

درقدم اول سلام برشما دوست عزیز
سوال که دارم در مورد اشباع ترانس های جریان است.
مثال: هرگا فرض کنیم یک ترانس جریان به خاطر سیستم اندازه گیری داریم با نسبت تبدیل 30/5A .
درصورت که این ترانس اشباع شود وجریان اولیه 60A  باشد درثانوی جریان به چند میرسد.
لطفآ درین مورد اگرقدری برایم روشنی بیندازید.
تشکر بسیار زیاد.
بااحترام
نوید مومن زاده
افغانستان