0
0 دیدگاه

فقط چند سوال فنی درباره plcزیمنس داشتم اول چطور میشه ماژول دیجیتال سورس سینک رو تشخیص داد دوم اینکه در سنسور های pnp گفته شده بود که نیازی به وصل کردن سیم مثبت به ماژول نیست ومثبت خودش رواز سنسور میگیره ودر npnهم برعکس اما من در همه کارت های دیجیتال که دیدم دو سیم مثبت ومنفی به ماژول داده شده دلیلش چی هست؟ ممنون