0
0 دیدگاه

سلام قبلا simatic  نصب  داشتم  من بعدش  تیا ک نصب کردم تیا میاد  بالا ولی سمتیک با ارور S7UPAAPX مواجه  میشه ی ارور  واسه  زبان  هست  یعنی دیگه ایکونی  ب نام  زبان  Plc  نیست توی سمتیک