0
0 دیدگاه

سلام. من میخواهم یک میزان تولید یک خط تولید را ذخیره کنم و در اچ ام ای نمایش دهم. چگونه از کی جمع کننده و حافظه استفاده کنم که با صفر و یک شدن یک متغیر این کار انجام شود.

از یک بلوک جمع کنند ه استفاده کردم و خروجی آن را به یکی از ورودیها اضافه کردم ولیکن با یک شدن پایه en مقدار حافظه مدام تغییر میکند و انگار در یک سیکل بسته قرار میگیرد. چگونه میشود این مشکل را حل کرد؟