0
0 دیدگاه

میخواستم ازتون بپرسم زیموشن Dایا زیر مجموعه ی پی ال سی زیمنس هست؟ما یه واحد خط تولید پروفیل داریم که از زیموشن Dاستفاده شده؟