0
0 دیدگاه

من چند سال تو یه کارخونه ی تولید فولاد کار میکنم  حدود یه سالی از واحد اتاق کنترل به واحد ابزار دقیق و اتوماسیون رفتم و تو این دوره ی شما شرکت کردم من تو سخت افزار ها هر چی میگردم دیپ سوئچو پیدا نمیکنم؟