0
0 دیدگاه

سلام خدمت اقای مهندس وقت بخیر 
آموزش های راه اندازی موتور القایی شما را توفیق داشتم ببینم سوالی داشتم این که در شکل 17 مقاله لینک زیر،  فلش ولتاژ را تحت شرایط راه اندازی موتور القایی نشان دهد در این مقاله ورودی ماشین القایی را به یک سرعت ثابت 1 رادیان ثانیه وصل کرده با این کار ما به موتور القایی دست پیدا کردیم یا به  ژنراتور القایی ؟مقاله در متن اشاره کرده ما یک موتور القایی را داریم.
سوال دیگری دارم این که بعد از ترانس فورماتور  و بعد از منبع سه فاز طبق شکل 17مقاله که لینک مقاله را ارسال خدمت تون کردم یک ماژولی گذاشته که همان کار اندازه گیری ولتاژ و جریان سه فاز را انجام می دهد چرا از ماژول اندازه گیری ولتاژ و جریان استفاده نکرده و از این ماژول استفاده کرده؟
https://ieeexplore.ieee.org/document/9170228/