0
0 دیدگاه

زمانی که برنامه ای نوشته میشه در زمان دانلود و اجرا سیمولیشن می گه که برنامه نصب نشده