0
0 دیدگاه

سلام .با مکسول میشه موتورهای شار محور تکفاز و سه فاز بدون آهن ربا رو هم شبیه سازی کرد؟ .در مورد این نوع موتورها که طراحی شرکت فیشباخ هستن مقاله ای هم دارین؟ در مورد نوع مغناطیس دائم این نوع موتورها کتاب و مقاله هست اما بدون آهن ربا چیزی پیدا نکردم