0
0 دیدگاه

با عرض سلام و خسته نباشید

به منظورطراحی و ساخت در مقیاس خیلی کوچک یک مبدل تولدی برق از امواج دریا ،در صورت امکان روند طراحی و شبیه سازی این نوع ژنراتورها(شعاعی یا شار محور) را میخواستم بدانم. با توجه به اینکه این ژنراتور تنها قرار است چند LED کوچک را روشن کند، داده های اولیه مانند جریان خروجی و اساسا ساختار اولیه را چگونه باید درنظر بگیریم؟