0
0 دیدگاه

این برنامه رو  دوستان و همکاران قبلی من نوشتن ولی درست جواب نمی دهد .و نهایتاً تا یک ماه درسته، باز دوباره بهم میریزه و به مشکل میخوره.

چون برنامه باید طوری باشد  که هر تایم زمانی که خواستن  تولید فیدبک بگیرن قابلیت این کا فراهم باشه و تعداد قطعه تولیدی در ساعت ،ماه،سه ماه، شش ماه و سال فراهم باشد .

مثلا در شیفت aرو سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ساعت ۱۲تا ۱۵ ۳۰۰ قطعه تولید شده‌است.