0
0 دیدگاه

مقدار رنج بی متال یک موتور ستاره مثلث ۱۵کیلو وات (موتور فن) باید چقدر باشه و اینکه روی چه جریانی باید تنظیم بشه