0
0 دیدگاه

سلام من به یک مشکل عجیب برخورده ام. در نرم افزار step 7 وقتی از fc 105 در ob1  استفاده میکنم خانه md8 خود به خود مقدار میگیرد بدون اینکه در پروژه استفاده شده باشد.

مثلا این مشکل در پروژه Powere55 که در پارت 50 اموزش ضبط شده برای من وجود دارد. مثلا وقتی مقدار 3.1 را در شبیه ساز وارد خانه md8 میکنم به جای اینکه 3.100000e+000 را نمایش دهد، مقدار 7.714176e-040 را نمایش میدهد.

اما وقتی fc 105 را پاک میکنم مشکل حل میشود

علت چیست؟