0
0 دیدگاه

سلام وقتی گزینه start runtime system رو میزنم پنجره به صورت تمام صفحه باز میشود و کل صفحه را اشغال میکند.

راه حلی هست که بشه این پنجره را کوچک تر کرد؟

البته این مشکل فقط وقتی device از نوع pc/WinCC flexible Runtime  انتخاب میشود بوجود میاید.