0
0 دیدگاه

من یه ورودی آنالوگ تعریف کردم و همچنین خروجی آنالوگ هم برای اون در نظر گرفتم، اما وقتی در شبيه ساز ورودی تغییر میدم اعداد خروجی نمایش داده در شبیه ساز تغییرات زیادی داره و از اعداد منفی به اعداد بالا پرش میکنه و دوباره