0
0 دیدگاه

سلام

برای استفاده از این سنسور چگونه باید آدرس دهی کنم

https://www.bizkit.ru/wp-content/uploads/2018/11/Temperature-and-humidity-transmitter-SHT20-sensor-Modbus-RS485.pdf