0
0 دیدگاه

قادر به فراخوانی و کار با توابع پی ال سی ال سی مدل گلوفا نیستم . خصوصا توابع آنالوگ و کنترل موقعیت محور