0
0 دیدگاه

میخوام با پی ال سی فتک و دو عدد استپر موتور در دو محور x,y ی شکل دایره ترسیم کنم.