0
0 دیدگاه

من نرم افزار Tiaportal رو از سایت دانلود و به همان ترتیبی که مهندس سیاه تیری در ویدیوی آموزشی توضیح دادند تصب کردم.
ولی وفتی خواستم برنامه simulationرو تست کنم این پیغام خطا رو دا که برنامه plcsim نصب نشده است. کد خطا simulation 0626:000006
لطفا راهنمایی بفرمایید که چه کاری،بلید انجام دهم.