0
0 دیدگاه

درود و وقت بخیر

در هنگام نصب نرم افزار simatic s7 با این پیام مواجه میشم

STEP 7 Professional requires ,Net 4.6.1. Please enable ,Net 4.6,1 on this PC.
STEP 7 Professional requires ,Net 3.5, Please enable .Net 3.5 on this PC,

لطفا راه حل مشکل را بفرمایید.

با سپاس