0
0 دیدگاه

در یک مجتمع پزشکی با کنتور ۳۲ امپر سه فاز مشاع در مرکز شهر افت ولتاژ قابل توجهی در ساعات اوج باری وجود دارد بدلیل افت ولتاژ تا ۲۱۰ ولت در تابستان اسانسور ارور داده و از سرویس خارج میشود جهت جبران افت ولتاژ ایا استفاده از خازن راهکار مناسبی است.سطح مقطع و مسافت کابل مناسب بوده و افت در تابلو کنترول اسانسور و زیر کنتور به یک اندازه است