0
Avatar
0 دیدگاه

سلام ، ماژول IM در سری 300 اگر در رک اصلی از نوع 365 باشه،امکان اضافه کردن رک اکسپند بیش از یکی وجود نداره؟

نوع 365 اگر در رک های اکسپند استفاده بشه چطور؟

اگر در رک اصلی مدل ۳۶۰ استفاده بشه،در رک اکسپند اول   باید 360  برای ارسال به رک اکسپند دوم و هم 361 برای دریافت از رک اصلی داشته باشیم؟