0
Avatar
0 دیدگاه

سلام استاد

تمام چراغ های plc من روشن هست سوالی از خدمت شما داشتم چرا این چراغ ها روشن هستند با هم و باید چکار کنم تا این مشکل بر طرف شود با تشکر