0
Avatar
0 دیدگاه

سلام بنده از قسمت RMxprt یک ماشین را وارد محیط دو بعدی نرم افزار کردم و نرم افزار یک چهارم ماشین را در این قسمت نمایش داد میخواستم بدونم ایا در قسمتی که باید مقاومت استاتور و رتور رو وارد کرد باید مقاومت ها نصف شوند چون وقتی یک چهارم ماشین ترسیم شود نصف سیم پیچی را داریم؟