0
Avatar
0 دیدگاه

طبق روشی که در فیلم نصب فرمودید ، انجام شد . ولی در بخش ششم ، فایل p……..exe  وجود ندارد . لطفا راهنمایی  بفرمایید