0
Avatar
0 دیدگاه

سلام.2 تا سوال در مورد تعداد دور داشتم.

1-درحالت transient زمانی که به یک جسم کویل اختصاص داده میشه،صفحه ایی مطابق شکل زیرظاهر می گردد.آیا تعداد دور سیم پیج همان number of conductors است؟

2- در حالت magnetostatics در کدام قسمت تعداد دور سیم پیچ باید اختصاص داده شود؟ چون پنچره ایی ظاهر میشه که جریان را میخواد و جایی برای تعداد دور وجود ندارد.