0
Avatar
0 دیدگاه

در سوالات متداول نوشته اید که می‌توان هم‌زمان WinCC Professional و WinCC Unified را در کنار هم نصب کرد؟ در جواب نشوته اید خیر .حالا یعنی من این SIMATIC TIA Portal v16 را نصب کردم و این SIMATIC Include WinCC Unified v16 را نمیتوانم نصب کنم ؟