0
Avatar
0 دیدگاه

با سلام

در مورد RET_ VAL که در پارت 39 استفاده کردین ، نا مفهومه.

یک جا ب رش MW تعریف کردن ، یک جا براش متغییر تعریف کردین.

میشه یه توضیح بدین که کاربردش مشخص بشه؟

ممنون