0
Avatar
0 دیدگاه

توی پروژه c-۴۴ ، چجوری ورودی piw752 ، که صفر هست برابر ۱۵ درجه میباشد؟؟
چجوری محاسبه شده؟