بایگانی: دانلود ها

پروژه شبیه سازی اینورتر 3 فاز دیود کلمپ 3 سطحی SPWM

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه سیمولینک

 

 

جزییات بیشتر

 

 

پروژه شبیه سازی موتور سوئیچ رلوکتانسی مغناطیس دائم

محتوای این پکیج؛

فایل شبیه سازی ژنراتور در نرم افزار مکسول
مقاله مربوطه
ترجمه مقاله
خلاصه نتایج شبیه سازی

 

 

جزییات بیشتر

 

 

پروژه شبیه سازی اینورتر 3 فاز دیود کلمپ 3 سطحی SVPWM

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه سیمولینک
مقالات راهنما

 

 

جزییات بیشتر

 

 

آموزش نرم افزار رله زیمنس (دیگزی – DIGSI 4)

محتوای پکیج آموزش رله و حفاظت (دیگزی – DIGSI 4)

کار با نرم افزار DIGSI 4 در حالت Offline
کار با نرم افزار DIGSI 4 در حالت Online
وصل شدن به رله بصورت Online
پیکربندی ماتریس
پیکربندی Default/Control display
برنامه نویسی رله (CFC)
تنظیم رله های زیمنس با نرم افزار DIGSI 4
تنظیم رله های زیمنس بصورت دستی
آپدیت کردن نرم افزار Digsi 4 و رله های زیمنس
مثال عملی تنظیم و پیکربندی رله زیمنس

 

 

جزییات بیشتر

 

پروژه طراحی شبکه برق 57 باسه

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه شبکه 57 باسه

 

 

جزییات بیشتر

 

 

پروژه شبیه سازی اینورتر 3 فاز دیود کلمپ 5 سطحی SVPWM

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه سیمولینک

مقالات راهنما

 

 

جزییات بیشتر

 

 

پروژه شبیه سازی اینورتر 3 فاز دیود کلمپ 5 سطحی SPWM

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه سیمولینک

 

 

جزییات بیشتر

 

 

پروژه شبیه سازی شبکه هوشمند با متد کنترلی

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه سیمولینک

مقاله اصلی

مقاله پیوست و داده ها

 

 

جزییات بیشتر

 

 

پروژه شبیه سازی خط انتقال سه فاز

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه M فایل 1

فایل پروژه M فایل 2

فایل پروژه سیمولینک

نتایج پخش بار در Excel

تصاویر داده های مسئله

 

 

 

جزییات بیشتر

پروژه شبیه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم

محتوای این پکیج؛

فایل محاسبات روابط و توضیحات به صورت ورد(Word)
فایل شبیه سازی ژنراتور در نزم افزار مکسول

 

 

 

جزییات بیشتر