سمینار اتوماسیون صنعتی قزوین

شرکت در سمینار رایگان می‌باشد

سمینار قزوین رایگان می‌باشد با این حال مبلغ ۴۰ هزارتومان بابت تایید ثبت‌نام از شما دریافت خواهد شد که پس از حضور در سمینار مبلغ مذکور بازگشت داده خواهد شد.

دانلود آنی

برای دانلود، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید