پروژه

پروژه شبیه سازی شبکه هوشمند با متد کنترلی

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه سیمولینک

مقاله اصلی

مقاله پیوست و داده ها

 

 

جزییات بیشتر

 

 

پروژه شبیه سازی خط انتقال سه فاز

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه M فایل 1

فایل پروژه M فایل 2

فایل پروژه سیمولینک

نتایج پخش بار در Excel

تصاویر داده های مسئله

 

 

 

جزییات بیشتر

پروژه شبیه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم

محتوای این پکیج؛

فایل محاسبات روابط و توضیحات به صورت ورد(Word)
فایل شبیه سازی ژنراتور در نزم افزار مکسول

 

 

 

جزییات بیشتر

پروژه شبيه سازی سلول خورشيدی متصل به شبکه

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه انجام شده با متلب

 

 

 

جزییات بیشتر

هزینه انجام سیمولینک و شبیه سازی – متلب

این پرداخت جهت انجام پروژه شبیه سازی شما با نرم افزار متلب می باشد