بایگانی: دانلود ها

پروژه شبیه سازی شبکه هوشمند با متد کنترلی

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه سیمولینک

مقاله اصلی

مقاله پیوست و داده ها

 

 

جزییات بیشتر

 

 

پروژه شبیه سازی خط انتقال سه فاز

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه M فایل 1

فایل پروژه M فایل 2

فایل پروژه سیمولینک

نتایج پخش بار در Excel

تصاویر داده های مسئله

 

 

 

جزییات بیشتر

پروژه شبیه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم

محتوای این پکیج؛

فایل محاسبات روابط و توضیحات به صورت ورد(Word)
فایل شبیه سازی ژنراتور در نزم افزار مکسول

 

 

 

جزییات بیشتر

آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)

محتوای پکیج آموزش رله و حفاظت (رله زیمنس)

 – آموزش حفاظت های رله زیمنس

 – حفاظت کابل و خط

 – حفاظت ترانسفورماتور

 – حفاظت موتور

 – حفاظت ژنراتور

 – حفاظت باسبار

 – حفاظت سیستم های قدرت

 – هماهنگی حفاظتی و محاسبات ستینگ رله ها

 – محاسبات ترانس های اندازه گیری

 – محاسبات اتصال کوتاه

 

 

جزییات بیشتر

پروژه شبيه سازی سلول خورشيدی متصل به شبکه

محتوای این پکیج؛

فایل پروژه انجام شده با متلب

 

 

 

جزییات بیشتر

آموزش سیمولینک متلب – سیستم های قدرت

محتوای این پکیج؛

فصل اول: قسمت های 1 تا 17

 

 

 

جزییات بیشتر

هزینه انجام سیمولینک و شبیه سازی – متلب

این پرداخت جهت انجام پروژه شبیه سازی شما با نرم افزار متلب می باشد

 

 

آموزش نقشه خوانی تابلوهای برق صنعتی LV و MV زیمنس

محتوای پکیج آموزش نقشه خوانی تابلوهای برق صنعتی

معرفی تابلوهای Sivacon زیمنس (LV)

معرفی تابلوهای Simoprime زیمنس (MV)

معرفی تجهیزات داخل تابلوها

آموزش نقشه های لی اوت (Lay out)

آموزش نقشه های تک خطی (Single line)

آموزش نقشه های وایرینگ (Wiring diagram)

آموزش نقشه های بانک خازنی

تشریح مدارات فرمان قطع و وصل بریکر

تشریح مدارات لاجیک و اینترلاکها

تشریح مدارات آلارم و تریپ (رله -ترانس…)

تشریح مدارات چنج آور

 

 

جزییات بیشتر

آموزش نرم افزارهای رله SEPAM

محتوای پکیج آموزش جامع نرم افزارهای رله SEPAM

رله های Sepam سه نرم افزار دارند که هر کدام از آنها بطور جداگانه آموزش داده میشود .این نرم افزار ها به شرح ذیل هستند:

1- نرم افزار SFT2841؛ برای Setting و پیکربندی رله ها استفاده می شود.

2- نرم افزار SFT2885؛ برای برنامه نویسی پیشرفته رله به کار می رود.

3- نرم افزار SFT2826؛ برای نمایش و تجزیه و تحلیل فالت های ثبت شده استفاده می شود.

همچنین سخت افزار و حفاظت های این رله نیز آموزش داده می شوند.

 

 

جزییات بیشتر

آموزش ویدیویی دیگسایلنت

محتوای این پکیج؛

فصل اول: قسمت های 1 تا 17

 

 

 

جزییات بیشتر