همکاری با PowerEn

ما در “PowerEn” همیشه از همه افراد خوش ذوق، با انگیزه، دارای استعداد و خلاق دعوت میکنیم تا در تیم ما حضور پیدا کنند.

اگر دانش تخصصی دارید و یا در هر زمینه ای از برق می توانید مطلبی ارائه نمایید کافیست با ما تماس بگیرید

تنها شرط حضور در “PowerEn” ذوق و اشتیاق شماست

 

راه های تماس با ما:

 

ایمیل:                                            PowerEn.info@gmail.com

 

تلگرام:                                           تلگرام