هارمونیک در سیستم های قدرت

هارمونیک

بررسی مسائل هارمونیکها منجر به تحقیقاتی شد که نتایج آن نقطه نظرات متعددی درمورد کیفیت برق بود. به نظر برخی از محققان، اعوجاج هارمونیکی هنوز مهم ترین مسئله کیفیت برق می باشد. مسائل هارمونیکی با بسیاری از قوانین معمولی طراحی سیستمهای قدرت و عملکرد آن تحت فرکانس اصلی مغایر است. بنابراین مهندس برق با پدیده های ناآشنایی روبرو می شود که نیاز به ابزار پیچیده و تجهیزات پیشرفته برای حل مشکلات و تجزیه و تحلیل آنها دارد.

گرچه تحلیل مسائل هارمونیکی می تواند دشوار باشد، ولی خوشبختانه همه سیستم قدرت مشکل هارمونیکی ندارد و فقط درصد کمی از فیدرهای مربوط به سیستمهای توزیع تحت تأثیر عوامل ناشی از هارمونیکها قرار می گیرند. مصرف کننده های برق در صورت وجود هارمونیکها مشکلات زیادتری از تولید کننده های برق را تحمل می کنند. بارهای  صنعتی که از محرکه های موتور با قابلیت تنظیم سرعت، کوره های قوس الکتریکی، کوره های القایی، یکسوکننده ها ، اینورترها، فرستنده های تلویزیونی و نظایر آن استفاده می کنند، نسبت به مسائل ناشی از اعوجاج هارمونیکی ضربه پذیرتر از بقیة مصرف کننده ها هستند. اعوجاج هارمونیکی پدیده جدیدى در سیستمهای قدرت به شمار نمی رود، نگرانی ناشی از اعوجاج در بسیاری از دوره ها درسیستم های قدرت الکتریکی جریان متناوب وجود داشته و دنبال شده است. جستجوی منابع و مطالب تکنیکی دهه های قبل نشان می دهد که مقالات مختلفی دررابطه با این موضوع انتشار یافته است. اولین منابع هارمونیکی شناخته شده، ترانسفورماتورها بودند و نخستین مشکل نیز در سیستمهای تلفن پدید آمد. استفاده گروهی از لامپهای قوس الکتریک به دلیل مؤلفه های هارمونیکی توجهات خاصی را برانگیخت ولی این مسائل به  اندازه اهمیت مسئله مبدلهای الکترونیک قدرت در سالهای اخیر نبوده است.خوشبختانه در طی این سالهاپژوهشگران متوجه شده اند که اگرسیستم انتقال به نحو مناسبی طراحی شود، به نحوی که بتواند مقدار توان مورد نیاز بارها را به راحتی تأمین کند، احتمال ایجاد مشکل ناشی از هارمونیکها برای سیستم قدرت بسیارکم خواهدبود؛ گرچه این هارمونیکها می توانند موجب مسائلی در سیستمهای مخابراتی شوند.

1415866183_Internet_Download_Manager      دانلود با لینک مستقیم | با حجم 2 مگابایت

1415866190_698841-icon-114-lock-128     پسورد : www.poweren.ir

نظرتون چیه!؟

دیدگاه خود را بیان کند

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. موارد لازم علامت‌گذاری شداند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*