مقاله اصول كار شير هاي كنترل

مقاله اصول كار شير هاي كنترل

برای شما مقاله اصول كار شير هاي كنترل آماده کرده ایم که در آن به بررسی انواع شیرهای کنترل (ولو) می پردازد و می توانید با خواندن آن با سازوکار شیرهای کنترل به صورت کامل آشنا بشوید، این مقاله توسط مهندس میلاد فتوت برای سایت ارسال شده است که از اینجانب تشکر می نماییم.

 مقدمه؛

     مطابق تعريف مندرج در استاندارد ISA-S75.05 : شير كنترل وسيله ای است کـه بـا اعمـال نيرويي غير از نيروي دست عمـل مـي نمايـد و ميـزان جريـان سـيال را در يـك سيـستم كنتـرل فراينـدي تنظـيم مـيكنـد، شـير كنتـرل شـامل يـك شـير اسـت كـه بـه يـك مكـانيزم محركـه (actuator) يکه توانائی تغيير عنصر کنترل کننده سيال را دارد متـصل مـی باشـد ايـن تغييـر بـر مبناي سيگنالي است كه از سيستم كنترل دريافت ميشود . شير كنترل نقش مهم و اساسي در يك صنعت فرايندي ايفا مـي نمايـد و قـسمت زيـادي از هزينه ها خريد قطعات و دستگاهها در صنايع مربوط به شیر كنتـرل و سيـستمهاي جـانبي آن ميباشد . رشد شيرهاي Rotary از سال ١٩٥٠ تا سال ١٩٨٠ از 1% به 50% رسـيده است و كاربرد آن بيشتر و بيشتر شده است. اولين نوع از شيرهاي Rotary نوع پروانه اي آن بود . شيرهاي Rotary از لحاظ هزينه و همچنين عملكرد مزايايي را نـسبت بـه شـيرهاي خطـي از خودشان نشان دادند . شيرهاي معروف به (Straight-through) داراي ظرفيت جريـاني (Cv) بيـشتر مـي باشـند ولـي جزء شيرهاي High Recovery بوده و مستعد به ايجـاد Chocking و Cavitation مـيباشـند.

ولي از لحاظ وزن و ابعاد موقعيـت مناسـبي دارنـد . شـيرهاي Rotary داراي دامنـه محـدودتر فشار و دما نسبت به شيرهاي Globe ميباشند . انتخاب شيرهاي كنترل قبلا بـر مبنـاي پارامترهـاي اوليـه اي نظيـر Pressure rating، دامنـه جريان افت فشار و … می بود ولی اکنون تاکيد بر هزينه ها می باشد بنابراين شيرهاي كنترل بايد از لحاظ هزينه ها اولييه و هزينه های تعمیراتی مناسب باشند ضـمن اينكـه مـي بايـست خـواص كنترلي خوبي داشته باشند . پارامترهاي ثانويه در انتخاب شير كنترل شامل نشتي هاي مجاز، خصوصيات جرياني، دما، لزجت و سايش مي باشد . همچنين بايد مساله Noise را در نظر گرفت و نيز بايد محرك مناسب انتخاب گردد و نيـاز به موقعيت دهنده شير (Positioner) مشخص گردد . مشخص كردن سايز شير كنترل كه به آن Valve Sizing مي گويند بستگي به پارامتر متغيري به نام Cv دارد پارامترهاي مورد نياز جهت انتخـاب شـير كنتـرل در اسـتاندارد ISA مـشخص شده است

 

 

 آنچه که در این مقاله خواهید خواند:

فصل اول: تعاريف و اصطلاحات

تاريخچه شير کنترل

تعاريف و اصطلاحات

طبقه بندي شيرهاي کنترل

خصوصيات شير حرکت خطي

خصوصيت شير حرکت دوراني

 

فصل دوم: بدنه شير کنترل

بدنه شيرهاي حرکت خطي

شير کره اي

شير ديافراگمي

بدنه شيرهاي حرکت دوراني

شير پروانه اي

شير توپي

شير توپي قطائي

شير پلاگ

 

فصل سوم: اتصالات به لوله

اتصالات پيچي

اتصالات فلنجي

شيرهاي بدون فلنج

اتصالات جوشي

فلنجهاي جدا شونده

 

فصل چهارم: ساقه و آب بند

اتصالات ساقه

ساقه کشيده

سيلهاي از نوع بلوز

آب بندها

جنس مواد آب بند

 

فصل پنجم: تريم شير

تعريف تريم

مشخصات جرياني

هدايت کننده ها

نشتي نشيمنگاه

 

فصل ششم: محرک

فنر و ديافراگم

پيستون

الکترو مکانيکال

الکترو هيدروليک

تجهيزات جانبي

 

فصل هفتم: سا يزينگ شيرهاي کنترل

مقدمه

شير Cv تعريف

فرمولهاي سايزينگ

کاويتاسيون

فلاشينگ

حل مسئله

 

1415866183_Internet_Download_Manager      دانلود با لینک مستقیم | با حجم 1 مگابایت

1415866190_698841-icon-114-lock-128     پسورد : www.poweren.ir

 
مقاله اصول كار شير هاي كنترل
5 (100%) 1 vote
گرایش مورد علاقه ام ماشین های الکتریکی، بخصوص شار محورها هست - عاشق کار با نرم افزار ماکسول هستم - به زودی ایده خودم رو که نیروگاه خانگی هست راه اندازی می کنم و تموم موفقیت های داشته و نداشتم رو مدیون کسی هستم که بدون هیچ چشم داشتی کنارم موند. و واقعا خوشحال می شم بتونم کمکتون کنم.

دیدگاه بگذارید

اولین دیدگاه رو از آن خود کنید!

اطلاع از
avatar
wpDiscuz