وب سایت PowerEn به شما پیشنهاد می کند؛ حتما از پک آموزش ویدیویی نرم افزار Ansys Maxwell به زبان فارسی دیدن نمایید – هم اکنون می توانید تنها با یک دکمه این پک را دانلود نمایید

Electric power is the mathematical product of two quantities: current and voltage. These two quantities can vary with respect to time (AC power) or can be kept at constant levels; DC power